Архиве блога

Zivorotke

Gupi – Poecilia reticulata 

 Familija: Poeciliidae

Poreklo: Severni deo Južne Amerike.

Temperatura: 23-26 °C

Dužina: Mužjak poraste oko 4 cm dok je ženka oko 6 cm.

Ishrana: Prihvata svaku ponuđenu hranu koja treba da je raznolika.

Izgled: Mirna i vrlo aktivna riba.

Držanje: Mekana, slabo alkalna voda je najpodesnija za Guppy. Voda treba da je čista jer je to vrlo važno za zdravlje ovih riba.
Gupi je akvarijumska ribica koja može najlakše da se aklimatizuje.Živi u postojbini u vodama u kojim je temperatura 24 do 26 stepeni celzijusa ali kod nas živi na mnogo nižim temperaturama, najniža temperatura na kojoj je gupi ziveo je +4 stepena celzijusa.
Što se tiče zapremine vode u kojoj možemo držati gupije ,ova vrsta ribica uopšte nije zahtevna pa tako u akvarijum 30x30x40 mozemo dršati dvadesetak komada ribica,ako preračunamo to je oko 1,5 do 2 litra vode po primerku.Naravno u previše malim akvarijumima gupi neće postići svoju optimalnu veličinu.
Gupi je socijalna ribica tako da je možemo držati u vrsnom i u grupnom akvarijumu sa ostalim ribicama.
Gupi je ribica pogodna za početnike nije zahtevna vrsta,jede svu vrstu hrane,i spada u živorodne vrste tako da može prirediti veliku radost početnicima jer je i oni mogu omrestiti.

Ksifo lira –  Xiphophorus helleri ’long fin’

Familija:Poecilidae
Poreklo:Potiče iz Srednje Amerike (Meksiko, Honduras).
Opis:Mužjaci su veličine 5,5 cm, a ženke su nešto veće. Većini mužjaka kad dođu do polne zrelosti repna peraja izrastu u duži produžetak. Izvorna boja divljeg oblika je zeleno-srebrna, sa smeđim crtama na leđima, ali sa kasnije ukrštanjima dobila cela paleta crvenih, žutih, sivkasto-zelenih itd.
Držanje:Ksifoi su se vrlo dobro prilagodili životu u prirodnim vodotocima delom ostalih kontinenata, a zbog velikog broja preživelog podmlatka i ukrštanja sa srodnim vrstama ubrzo je došlo do istrebljivanja domaćih, autohtonih vrsta. Danas se drži isključivo kao akvarijumska vrsta, a često se ukršta sa platijima pa nastaju hibridi vrlo privlačnih boja i šara.
Razmnožavanje:Idealna je kombinacija imati jednog mužjaka sa dve ili tri ženke tako da one nisu stalno u reprodukciji. Potrebno je svakih 6 meseci obnoviti jato jer je neizbežno da će doći do ukrštanja u srodstvu. Poželjno je uz živorotke u akvarijum staviti i jednu do dve vrste tetri koje se hrane slabije razvijenim i bolesnim podmlatkom, jer će u protivnom doći do prevelikog broja podmaltka i ubrzo će se u akvarijumu stvoriti gužva.
Ishrana:U prirodi se hrane raznim insektima, a najviše komaracima, dok ih u akvarijumu valja hraniti hranom za tropske ribe. Nije bitno da li se radi o listićima ili granulama, ali je bitno da hrana bude primerena veličini ribe.
Ponašanje u akvarijumu:S obzirom da su nešto veći od ostalih živorotki, a vole da rasteruju manje ribe, preporučuje se da se drže sa većim i nešto agresivnijim vrstama kao što su barbusi, skalari i slično.

Žuti moli –  Poecilia Latipinna

Familija:Poecilidae
Poreklo:Potiče iz Srednje Amerike (Meksiko, Honduras).
Opis:Mužjaci su veličine 7 cm, a ženke su nešto veće do 5cm. Izvorna boja divljeg oblika nije preterano privlačna ali je dobijanjem brojnog potomstva u kontrolisanim uslovima izvučena široka paleta kolorita.
Držanje:Moli su se vrlo dobro prilagodili životu u prirodnim vodotocima delom ostalih kontinenata, a zbog velikog broja preživelog podmlatka i ukrštanja sa srodnim vrstama ubrzo je došlo do istrebljivanja domaćih, autohtonih vrsta. Danas se drži isključivo kao akvarijumska vrsta, a često se ukršta sa drugim živorotkama pa nastaju hibridi vrlo privlačnih boja i šara.
Razmnožavanje:Idealna je kombinacija imati jednog mužjaka sa dve ili tri ženke tako da one nisu stalno u reprodukciji. Potrebno je svakih 6 meseci obnoviti jato jer je neizbežno da će doći do ukrštanja u srodstvu. Poželjno je uz živorotke u akvarijum staviti i jednu do dve vrste tetri koje se hrane slabije razvijenim i bolesnim podmlatkom, jer će u protivnom doći do prevelikog broja podmaltka i ubrzo će se u akvarijumu stvoriti gužva.
Ishrana:U prirodi se hrane raznim insektima, a najviše komaracima, dok ih u akvarijumu valja hraniti hranom za tropske ribe. Nije bitno da li se radi o listićima ili granulama, ali je bitno da hrana bude primerena veličini ribe.
Ponašanje u akvarijumu: nije agresivna ribica tako da može se držati sa bilo kojom ribicom sličnog temperamenta. Čest je izbor početnika.

Advertisements
%d bloggers like this: